Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka kupca – opći podaci

Online trgovina Mackoviahracky.sk zahvalujem se Vam za povjerenje i obavezuje se sa će učiniti sve mjere i korake potrebne da sigurno štiti sve podatke koje su se morale osigurati za provedbu narudžbe. Tvrtka DaRya Ltd. sve podatke dobivene od kupaca upotrebi isključivo za interne potrebe a neće ih dati trećim osobam. Izuzeća su vanjski prijevoznicim, kojim su osobne podatke kupaca navedene u najmanjoj mogućoj mjeri potrebnoj za nesmetanu isporuku robe. Informacije o kupcima su pohranjena u skladu s važećim zakonima Republike Slovačke.

Za vaše osobne podatke pristupamo obzirno i profesionalno, zato što se vaša privatnost smatra povjerljivo i nepovredivo:

 • Ni pod kojim okolnostima vaše podatke nećemo nepružiti trećim osobama (osim u mjeri potrebnoj za isporuku robe na kurirske tvrtke GLS Slovačka). Njihova zaštita je implementirana u sigurnu bazu podataka s ovlaštenim pristupom.
 • Osoblje koje dolaze u kontakt s vašim osobnim podacima bili su ispravno informirani o pravom i osjetljivim rukovanju sa njima.

Biti u mogućnosti pružiti usluge na profesionalnoj razini kojom želimo da budete zadovoljni, trebamo neke podatke.

 • Dobivamo samo podatke koje stvarno trebamo da obradimo Vašu narudžbu (popis potrebnih podataka nalazi se u nastavku u rasporedu aktivnosti).
 • Nezlostavljamo vaš broj za marketinske svrhe, kontaktiramo vas isključivo u suradnji s opremom i dostavom narudžbe ili reklamacije ako ste ju primjenjivali.
 • Mi ne šalju neželjene e-mailove. Vaša e-mail adresa se koristi za slanje potvrde narudžbe, status svog obrade i dostave.

Sigurne internetske bankarstvo

 • Prilikom plaćanja putem Interneta preko sustave plaćanja unašate sve svoje podatke na sigurnim stranicama Vaše banke.
 • Nećemo doći u kontakt sa Vašim osjetljivim podacima o plaćanju, poznamo se samo putem e-maila ili SMS da li je vaša transakcija bila uspješana ili ne.

Zaštita osobnih podataka kupca – detaljani podaci

Podaci prema § 15 stavak. 1. Zakona. br. 122/2013 Coll. o zaštiti osobnih podataka kako je izmijenjena naknadnim zakonima

Operater internetskej sustave naručivanja www.mackoviahračky.sk

DaRya, sro, Vajnorská 98J, 831 04 Bratislava, Slovačka, ID: 47849592, DIC: 2024116831, PDV ID: SK2024116831

Tvrtka je registrirana u Okružnom sudu u Bratislavi I., Poglavlje: Sro, umetanje broj: 37592 / N

Operater dobiva osobne podatke putem obrasca prilikom naručivanja robe u košarici.

Posrednik dostave

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Lieskovská cesta 13

962 21 Lieskovec

Republika Slovačka

ID: 36 624 942

Operater pruži podatke posredniku: ime i prezime, adresu isporuke pošiljke, broj telefona i e-mail adresu.

Posrednik dostave

Slovačka pošta, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

ID: 26 631 124

Operater pruži podatke posrednik: ime i prezime, adresu isporuke pošiljke, broj telefona (samo ako se vaš paket dostavlja poštanskim kurirom).

Svrha obrade osobnih podatka

 • Zatvaranje kupnog ugovora s kupcem putem online trgovine, koja se nalazi na web stranici www.mackoviahracky.sk
 • Izlaganje poreznih dokumenta - fakture, u skladu sa Zakonom 222/2004 Coll porez na dodanu vrijednost, § 71 stavak. 2 pis.
 • Vođenje evidencije kupaca
 • Evidencija narudžbe za riješenje izbornih reklamacija
 • Dostava robe i identifikacije kupca prije predaje unaprijed plaćenej robe
 • Potvrda o primitku i akceptacija narudžbe, plaćanje robe, dostava naručenej robe – sistemom e-shopa, telefonom ili putem e-maila.
 • Slanje informačnih elektroničkih biltena ako je za ovaj servis kupac zainteresirani tijekom reigstracije.

Popis dobitih osobnih podataka putem formulara narudžbe

Potrošač: ime i prezime, adresu stanovanja (grad, ulica, kućni broj, poštanski broj), zemlja, e-mail, broj telefona

Tvrtka narudžbe: naziv tvrtke, adresa tvrtke, telefon, e-mail, zemlja, ID, ID PDV-a

Potreba odredbi osobnih podataka.

Operator stječe samo osobne podatke potrebne za ispunjavanje obveza kupca,koje kupac od njega naručivanim robe očekuje. Bez ove informacije je nemoguće obraditi primljenu narudžbu. Iz tog razloga, kupac mora ispuniti sve tražene podatke u realizaciji narudžbe.

Pružanje podataka trećim stranama

Osobne podatke ne pruža operator bilo kojej tvrtke koja upravlja bazu osobnih podataka ili bilo kojim drugim trećim stranama, osim u mjeri koja je potrebna za dostavljanje robe za transportno poduzeće:

 • General Logistics Systems Slovakia s.r.o, ID: 36624942. Sadržaj pruženih podataka - naziv primatelja, adresu za dostavu, broj telefona, ukupne cijene narudžbe u slučaju plaćanja pouzećem.
 • Slovačka pošta, ID: 26,631,124th. Sadržaj pruženih podataka - ime primatelja, adresu za isporuku i ukupnu cijenu narudžbe u slučaju plaćanja pouzećem.

U izvanrednim situacijama može biti za dostavu robe na operativnim odlukama izabrano drugo transportno poduzeće. Zbog izvanrednjih razloga nije moguće unaprijed odrediti naziv i adresu tvrtke o kojoj je riječ.

Razotkrivanje podataka

Prevádzkovateľ DaRya, s.r.o. získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Operater Da Rya, s.r.o. dobite osobni podaci u nikakvom slučaju ne objavljuje.

Uništavanje osobnih podataka

Operater DaRya, s.r.o. dobivene osobne podatke sačuva u skladu sa Zakonom br. 122/2013 Z.Z gdje je arhiva razdoblje na temelju Zakona br. 108/2002 Z.Z Zaštita potrošača u pragu prodaje i prodaja na daljinu, s izmjenama i Zakonom br. 431/2000 Z.Z o računovodstvu, kako je izmijenjena. Uništavanje podataka će se provesti u skladu s propisima iz sadašnjim zakonima SR. Pristanak na obradu osobnih podataka od strane kupca može povući u bilo koje vrijeme u pisanom obliku. Suglasnost prestaje važiti u roku od mjesec dana od primitka žalbe suglasnosti kupca na prodavatelja, a podaci će biti izbrisani.

Prava i dužnosti dotičnej osobe

Kupac je dužan dati samo istinite i potpune podatke. Dotična osoba ima pravo, na temelju pisanog zahtjeva (pisma, e-mail) od operatera zahtijevati:

 • Informacije o statusu obrade svojih osobnih podataka.
 • Podaci o izvoru iz kojeg je dobio svoje osobne podatke.
 • Kopija njegovih osobnih podataka koji su predmetom obrade.
 • Ispravak netočnih, nepotpunih ili neažuriranih osobnih podataka koji su predmetom obrade.
 • Uništavanje njegovih osobnih podataka

Dotična osoba može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz § 17 Zakona br. 122/2013 Z.Z putem elektronske pošte na našej elektronskej adrese info@mackoviahracky.sk u pisanom obliku ili osobno na adresi operatora: DaRya, s.r.o. Vajnorskáu 98J, 831 04 Bratislava. Svi legitimni zahtjevi dotičnej osobe će biti ispunjeni, a dotična osoba će biti o tome informirana u roku od 30 dana od dana primitka.

Ako dotična osoba nema poslovnu sposobnost u cijelosti, joj prava može ostvariti zakonski zastupnik.

Ako je dotična osoba je preminula, prava koja proizlaze iz ovoga zakona može ostvariti bliza osoba.

Dotična osoba u sumnji da njegove osobni podaci obrađuju bez odobrenja, može podnijeti prijedlog za pokretanje postupka o zaštiti osobnih podataka.

Istinitost, točnost i aktualnost osobnih podataka

 • Za neistinitost osobnih podataka koje su bili pruženi operaterovi odgovorna je dotična osoba, koja ove osobne podatke pružila u skladu sa § 16 stavak. 1. Zakona. br. 122/2013 Coll. o zaštiti osobnih podataka kako je izmijenjena naknadnim zakonima.
 • Istinitosti aktualnost osobnih podataka osigura operater.
 • Osobni podatak ć ese smatra da je točan dok se ne dokaže suprotno.

Registracija informacijskej sustave e-shopa

Operater internetskej trgovine www.mackoviahracky.sk ima informacijsku sustavu u kojima obrađuje osobne podatke klijenata / kupaca, prijavljeni na Uredu za zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom br 122/2013 Coll.